top of page
Privacyverklaring

Ontwaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ontwaar.com

Adresgegevens zijn op verzoek verkrijgbaar.

Welke gegevens verzamel ik?

Ontwaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt door je in te schrijven via de mail of voor mijn nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ontwaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van mijn nieuwsbrief

  • Het toesturen van jouw factuur

  • Je – indien nodig – te bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

  • Om diensten aan je te kunnen leveren

 

Ik verwerk jouw gegevens op grond van jouw toestemming, conform artikel 8 sub a Wbp.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar?

De persoonsgegevens van mijn cliënten bewaar ik  2 jaar. Na deze 2 jaar vernietig ik deze gegevens. Voor de nieuwsbriefgegevens: zodra jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, verdwijnen je gegevens automatisch uit het systeem.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Om mijn werk uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen deel ik jouw gegevens met andere partijen. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, heb ik een bewerkersovereenkomst met deze partijen af gesloten.

MoneyBird (voor het voeren van mijn administratie) en Google Analytics (website-optimalisatie) en WIX (mijn internetprovider).

Google Analytics
Ook met deze partij heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten. Om het gebruik van mijn website te optimaliseren, werk ik met Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annemariewiersema@ontwaar.com. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek.

Ontwaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig?

Ontwaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me op via annemariewiersema@ontwaar.com.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

bottom of page